Quy tắc và dấu hiệu bài trong blackjack (Phần 4)

Nhà cái không hành động cho đến khi tất cả người chơi kết thúc. Bất kỳ người chơi nào phá sản trong lượt của mình đều thua cược ngay lập tức. Khi tất cả người chơi đã hoàn thành hành động của mình, người chia bài lật quân hole của mình và chơi bài theo quy tắc của sòng bạc.

Người chia bài được yêu cầu lấy thêm thẻ trên bất kỳ bài nào có giá trị điểm từ 16 trở xuống. Cô cũng được yêu cầu dừng ở bất kỳ bài nào với điểm từ 18 trở lên. Nhưng nếu cô ấy có tổng cộng 17, cô ấy phải tạo thêm một sự khác biệt nữa là chơi bài mềm hay bài cứng?

Bài mềm là bài có một quân át trong đó. Ví dụ, bài mềm 17 có thể có 1 quân át với 1 quân 6 hoặc 1 quân át với 1 quân 4 và quân 3. Một bài cứng là một bài không có quân át hoặc một bài khi quân át được tính là 1 để tránh bị phá sản.

Trong một số sòng bạc, và thực tế, tại một số bàn khác nhau trong cùng một sòng bạc, các quy tắc về việc người chia bài có đánh bài mềm 17 hay không lại khác nhau. Ở một số bàn và casino, người chia bài yêu cầu phải đánh. Ở một số khác, cô cần phải dừng. Đây là một trong những biến thể quy tắc luôn được đăng tại bàn blackjack.

Nếu người chia bài kết thúc với bài bị phá sản, bất kỳ người chơi nào vẫn hành động sẽ thắng ngay cả tiền. Nếu nhà cái kết thúc với bất kỳ tổng nào khác, cô ấy sẽ thắng tiền của người chơi nếu cô ấy có tổng tiền cao hơn. Nếu cô ấy có tổng số thấp hơn, người chơi sẽ thắng. Các mối quan hệ dẫn đến việc đẩy lùi người chơi nhận lại tiền cược của mình nhưng không có thêm tiền thắng.

  Hướng dẫn chơi Caribbean Stud (Phần 1)

Quy tắc và dấu hiệu bài trong blackjack (Phần 4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *