Hướng dẫn chơi casino (Phần 4)

Building
Theo nhà cái VWin, Một quân bài số có thể được đánh và kết hợp với các quân bài khác trên bàn, kết hợp chúng với nhau để tạo thành một build. Một build có thể được tạo thành từ bất kỳ bộ quân bài số nào, có thể bắt bởi một quân bài số theo quy tắc 2 ở trên. Người chơi tạo build sẽ phải thông báo số build vừa bắt (ví dụ, nói “building 5”), và phải giữ một quân bài số để sau đó có thể bắt quân bài. Có hai loại build: single builds – build đơn và multiple builds – build kép.

Một build đơn – single build gồm hai hoặc nhiều hơn các quân bài có giá trị cộng lại tạo thành giá trị của build – ví dụ, build 5 được tạo thành từ một quân 2 và một quân 3, hoặc build-10 được tạo thành từ các quân át – 4 – 5.
Một build kép – multiple builds gồm hai hoặc nhiều hơn các quân bài, hoặc một tập, mỗi trong số chúng tương ứng với giá trị của build – ví dụ, build-5 được tạo thành từ 1 quân 2 và 1 quân 3, cộng với 1 quân 4 và 1 quân át; hoặc build-5 được tạo thành từ quân át – 4 và 5; hoặc 1 build-9 được tạo thành từ 2 quân 9, hoặc 1 build-9 được tạo thành từ 6-3 cộng với 5-4 cộng với 9.
Khi bạn tạo một build, nó sẽ phải bao gồm quân bài mà bạn vừa đánh ra – bạn không thể tạo 1 build bao gồm toàn bộ các quân bài mà vừa được chia trên mặt bàn. Các quân bài vừa được tạo thành 1 build chỉ có thể bắt thành 1 đơn vị, không bao giờ được tách ra.

  Craps trực tuyến – quy tắc, cá cược và chiến thuật (Phần 3)

Hướng dẫn chơi casino (Phần 4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *