Chiến thuật Blackjack (Phần 6)

 

Cặp đôi (tiếp)

  Bốn bốn

Khi được phép cược gấp đôi sau khi tách bài, hãy tách bài khi người chơi có 5 và 6, ngược lại đánh. Đánh cho tất cả các bài khác của người chia bài.

  Năm năm

Không bao giờ tách bài 5. Đánh nếu người chia bài có 10 hoặc át, và cược gấp đôi đối với tất cả các bài khác của người chia bài nếu được phép.

  Sáu sáu

Đánh nếu bài của người chia bài là 7,8,9, 10 và át. Tách bài nếu người chia bài có 3,4,5 và 6. Tách bài nếu người chia bài có 2 nếu cược gấp đôi sau tách bài được phép, nếu không đánh.

  Bảy bảy

Tách bài nếu người chia bài có 2,3,4,5,6 và 7. Đánh nếu người chia bài có 8,9,10 và át.

  Tám tám

Luôn luôn tách đôi 8.

  Chín chín

Tách bài nếu người chia bài có 2,3,4,5,6,8 và 9. Dừng bài nếu người chia bài có 7,10 và át.

  Mười mười

Luôn dừng với tổng là 20.

  Át át

Đôi át luôn nên tách bài. Nếu bạn nhận bất kỳ quân át nào từ một trong những cặp át đã tách, bạn nên tách lần nữa. Làm điều này nhiều lần nhất có thể.

Tổng cứng

Tổng cứng là bất kỳ bài nào không có quân át nơi bạn có thể sử dụng như là 1 hay 11. Trong bất kỳ bài gồm 2 quân bài bắt đầu, bạn có thể sử dụng một quân át như là 1 hoặc 11, nhưng sau khi bạn đánh 1 hay nhiều lần, bạn có thể đạt được tổng cộng nơi mà quân át không thể sử dụng như là 11 mà không bị phá sản. Khi điều này xảy ra, bạn đang giữ bài cứng.

  Ưu điểm của baccarat trực tuyến

Bài cứng 4
Bài cứng 4 duy nhất là cặp đôi 2. Điều này cũng bao gồm trong hàng 2 2 dưới cặp đôi. Nếu việc tách bài không được phép thì luôn đánh nếu bạn có bài cứng 4.

Chiến thuật Blackjack (Phần 6)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *