Chiến lược và hướng dẫn chơi Craps đầy đủ (tiếp theo và hết)

CÁC LOẠI CƯỢC CRAPS KHÁC (TIẾP)

Place Number Bet: Loại này giống như đặt tỷ lệ cược. Các cược được cho phép là 4, 5, 6, 8, 9 hoặc 10. Nếu số được chọn được đưa ra trước số 7, thì người chơi sẽ giành được khoản thanh toán được nêu trong bảng thanh toán bên dưới. Các cược này tương tự như tỷ lệ cược ngoại trừ việc đặt cược Pass Line là không cần thiết. Đặt cược số đang BẬT hoặc LÀM VIỆC trong một lần ra. Những cược này có thể được gỡ bỏ bất cứ lúc nào. 

– Đặt cược vào 4 hoặc 10 thanh toán theo tỷ lệ 9: 5, bạn đặt cược 10 đô, thắng 18 đô.

– Đặt cược vào 5 hoặc 9 thanh toán theo tỷ lệ 7: 5, bạn đặt cược 10 đô, thắng 14 đô.

– Đặt cược vào 6 hoặc 8 thanh toán theo tỷ lệ 7: 6, bạn đặt cược 12 đô la, thắng 14 đô la

Nếu Đặt cược số thắng, người chơi sẽ được trả tiền thắng cược và tiền cược ban đầu được trả lại cho người chơi. Đặt cược có thể được loại bỏ bất cứ lúc nào.

Lay Bet: Cược Lay Bet ngược lại với cược Buy Bet và giống như Place Bet nhưng với các tỷ lệ thanh toán khác nhau. Các cược đặt có thể được đặt vào 4, 5, 6, 8, 9 hoặc 10. Cược Lay Bet là số 7 sẽ được đưa ra trước số được chọn. Vì số 7 có cơ hội được quay đầu tiên cao hơn 50%, nên người chơi thường sẽ đặt cược lớn hơn vì số tiền chi trả ít hơn tiền chẵn. Một khoản hoa hồng 4% phải được trả cho tiền thắng và tỷ lệ cược công bằng được trả cho đặt cược. Tỷ lệ cược công bằng bao gồm 1: 2 cho số 4 và 10, 2: 3 cho số 5 và 9 và 5: 6 cho số 4 và 8.

  Tại sao nên sử dụng casino không có khoản đặt cọc tối thiểu?

Hard Ways: Hard Ways là loại cực trong đó một số (số chẵn) được cuộn thay vì một đôi xúc xắc giống như cách khác (dễ) hoặc số 7. Đó là bốn cược riêng biệt (4,6,8,10). Chẳng hạn, đặt cược 4 có nghĩa là người chơi đang đặt cược rằng một đôi 2 sẽ được cuộn ra trước 7 hoặc bất kỳ cách nào khác có thể để quay được vào số 4. Lý do mà nó được gọi là Hard Ways là vì tỷ lệ cược rõ ràng ủng hộ cách dễ dàng của người Viking. Các cách đặt cược tương tự có thể được đặt vào 6, 8 hoặc 10. 

– Sòng bạc thanh toán tỷ lệ 7: 1 cho bài cứng 4 hoặc 10.

– Sòng bạc thanh toán tỷ lệ 9: 1 cho bài cứng 6 hoặc 8.

Place Lose Bet: Loại cược này sẽ đặt cược rằng 7 sẽ được quay vào trước 4, 5, 6, 8, 9 hoặc 10. Cược Place Lose sẽ thua nếu số được chọn quay ra trước số 7. Tỷ lệ cược của Place Lose Bet là: 9: 5 cho số 4 và 10; 7: 5 cho số 5 và 9 và 7: 6 cho số 6 và 8.

– Big 6: Đặt cược rằng số 6 sẽ được quay vào trước số 7. Trả tiền chẵn.

– BIg 8: Đặt cược rằng số 8 sẽ được quay vào trước số 7. Trả tiền chẵn.

* Không thể đặt Big 6 và 8 vào cuộn Come out và KHÔNG hoạt động ở cuộn Come out tiếp theo sau khi Điểm được quay vào.

Số lượng chip không cho phép để phân số và sẽ được làm tròn xuống số tiền gần nhất. Ví dụ, đặt cược 5 đô vào 6 hoặc 8 sẽ được thanh toán 5 đô, trong khi đặt cược 6 đô sẽ thanh toán 7 đô. Đặt cược 5 đô cho tỷ lệ cược 5 hoặc 9 sẽ được thanh toán 7 đô, không phải 7,5 đô.

  Chi tiết về tiền thưởng poker (Phần 1)

Chiến lược và hướng dẫn chơi Craps đầy đủ (tiếp theo và hết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *