logo

LỊCH THI ĐẤU V-LEAGUE 2015

Giờ

Trận đấu

Tỷ lệ Châu âu

Phát Sóng

Lượt đi

Vòng 1

Chủ nhật, 04/01/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Thanh Hóa

 

SHB Đà Nẵng

       

16h00

XSKT Cần Thơ

 

QNK Quảng Nam

       

16h30

Sông Lam Nghệ An

 

Hải Phòng

       

17h00

Đồng Nai

 

Than - Quảng Ninh

       

17h00

Becamex Bình Dương

 

Đồng Tháp

       

17h00

Hà Nội T&T

 

Đồng Tâm Long An

       

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

 

Sanna KH - BVN

       

Vòng 2

Thứ bảy, 10/01/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Đồng Tháp

 

XSKT Cần Thơ

       

16h00

Than - Quảng Ninh

 

Hà Nội T&T

       

16h30

QNK Quảng Nam

 

Becamex Bình Dương

       

Chủ nhật, 11/01/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h30

SHB Đà Nẵng

 

Sông Lam Nghệ An

       

17h00

Đồng Tâm Long An

 

Hoàng Anh Gia Lai

       

17h00

Hải Phòng

 

Thanh Hóa

       

17h00

Sanna KH - BVN

 

Đồng Nai

       

Vòng 3

Thứ bảy, 17/01/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Đồng Tháp

 

Đồng Nai

       

16h00

XSKT Cần Thơ

 

Than - Quảng Ninh

       

17h00

Becamex Bình Dương

 

SHB Đà Nẵng

       

17h00

Hà Nội T&T

 

QNK Quảng Nam

       

17h00

Đồng Tâm Long An

 

Sông Lam Nghệ An

       

17h00

Sanna KH - BVN

 

Hải Phòng

       

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

 

Thanh Hóa

       

Vòng 4

Thứ tư, 21/01/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Than - Quảng Ninh

 

Đồng Tháp

       

16h00

Thanh Hóa

 

Sanna KH - BVN

       

16h30

Sông Lam Nghệ An

 

Becamex Bình Dương

       

16h30

SHB Đà Nẵng

 

Hà Nội T&T

       

16h30

QNK Quảng Nam

 

Đồng Tâm Long An

       

17h00

Đồng Nai

 

XSKT Cần Thơ

       

17h00

Hải Phòng

 

Hoàng Anh Gia Lai

       

Vòng 5

Chủ nhật, 25/01/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Thanh Hóa

 

Hà Nội T&T

       

16h30

QNK Quảng Nam

 

Đồng Nai

       

17h00

Becamex Bình Dương

 

Than - Quảng Ninh

       

17h00

Đồng Tâm Long An

 

Đồng Tháp

       

17h00

Hải Phòng

 

XSKT Cần Thơ

       

17h00

Sanna KH - BVN

 

Sông Lam Nghệ An

       

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

 

SHB Đà Nẵng

       

Vòng 6

Thứ bảy, 31/01/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Đồng Tháp

 

QNK Quảng Nam

       

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

 

Than - Quảng Ninh

       

17h00

Hà Nội T&T

 

Đồng Nai

       

Chủ nhật, 01/02/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

XSKT Cần Thơ

 

Becamex Bình Dương

       

16h30

Sông Lam Nghệ An

 

Thanh Hóa

       

16h30

SHB Đà Nẵng

 

Hải Phòng

       

17h00

Sanna KH - BVN

 

Đồng Tâm Long An

       

Vòng 7

Thứ sáu, 06/02/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h30

Sông Lam Nghệ An

 

Hà Nội T&T

       

Thứ bảy, 07/02/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Đồng Tháp

 

Sanna KH - BVN

       

16h00

XSKT Cần Thơ

 

Hoàng Anh Gia Lai

       

17h00

Đồng Nai

 

Hải Phòng

       

Chủ nhật, 08/02/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Than - Quảng Ninh

 

Thanh Hóa

       

16h30

SHB Đà Nẵng

 

QNK Quảng Nam

       

17h00

Đồng Tâm Long An

 

Becamex Bình Dương

       

Vòng 8

Thứ bảy, 14/02/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h30

QNK Quảng Nam

 

Sông Lam Nghệ An

       

17h00

Đồng Tâm Long An

 

SHB Đà Nẵng

       

17h00

Hải Phòng

 

Than - Quảng Ninh

       

Chủ nhật, 15/02/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Thanh Hóa

 

Đồng Nai

       

17h00

Sanna KH - BVN

 

XSKT Cần Thơ

       

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

 

Đồng Tháp

       

Thứ sáu, 03/04/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

17h00

Becamex Bình Dương

 

Hà Nội T&T

       

Vòng 9

Chủ nhật, 12/04/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Đồng Tháp

 

Thanh Hóa

       

16h00

XSKT Cần Thơ

 

Đồng Tâm Long An

       

17h00

Đồng Nai

 

Becamex Bình Dương

       

17h00

Sông Lam Nghệ An

 

Hoàng Anh Gia Lai

       

17h00

SHB Đà Nẵng

 

Sanna KH - BVN

       

17h30

Than - Quảng Ninh

 

QNK Quảng Nam

       

18h00

Hà Nội T&T

 

Hải Phòng

       

Vòng 10

Thứ sáu, 17/04/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

17h00

Sanna KH - BVN

 

Hà Nội T&T

       

17h00

Thanh Hóa

 

Becamex Bình Dương

       

Chủ nhật, 19/04/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Đồng Tháp

 

Sông Lam Nghệ An

       

16h00

XSKT Cần Thơ

 

SHB Đà Nẵng

       

17h00

Đồng Tâm Long An

 

Than - Quảng Ninh

       

17h00

Hải Phòng

 

QNK Quảng Nam

       

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

 

Đồng Nai

       

Vòng 11

Thứ bảy, 25/04/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

17h00

Sông Lam Nghệ An

 

XSKT Cần Thơ

       

17h00

SHB Đà Nẵng

 

Đồng Tháp

       

17h30

Than - Quảng Ninh

 

Sanna KH - BVN

       

Chủ nhật, 26/04/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h30

QNK Quảng Nam

 

Thanh Hóa

       

17h00

Đồng Nai

 

Đồng Tâm Long An

       

18h00

Hà Nội T&T

 

Hoàng Anh Gia Lai

       

Thứ hai, 27/04/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

17h00

Becamex Bình Dương

 

Hải Phòng

       

Vòng 12

Thứ sáu, 01/05/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

Đồng Tháp

 

Hà Nội T&T

       

Thứ bảy, 02/05/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

17h00

Sanna KH - BVN

 

Becamex Bình Dương

       

17h00

SHB Đà Nẵng

 

Than - Quảng Ninh

       

17h00

Đồng Tâm Long An

 

Hải Phòng

       

Chủ nhật, 03/05/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h00

XSKT Cần Thơ

 

Thanh Hóa

       

17h00

Sông Lam Nghệ An

 

Đồng Nai

       

17h00

Hoàng Anh Gia Lai

 

QNK Quảng Nam

       

Vòng 13

Chủ nhật, 28/06/2015 (GMT+7)

Chủ

Hòa

Khách

Kênh

16h30

QNK Quảng Nam

 

Sanna KH - BVN

       

17h00

Becamex Bình Dương

 

Hoàng Anh Gia Lai

       

17h00

Đồng Nai

 

SHB Đà Nẵng

       

17h00

Hải Phòng

 

Đồng Tháp

       

17h00

Thanh Hóa

 

Đồng Tâm Long An

       

17h30

Than - Quảng Ninh

 

Sông Lam Nghệ An

       

18h00

Hà Nội T&T

 

XSKT Cần Thơ

       

,,,,