logo

Bảng xếp hạng fifa 2014

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 18/9/2014

+- XH so với tháng 8/2014

1

Đức

1,765

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

2

Argentina

1,631

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

3

Colombia

1,488

1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

4

Hà Lan

1,456

-1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

5

Bỉ

1,444

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

6

Brazil

1,291

1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

7

Uruguay

1,243

-1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

8

Tây Ban Nha

1,228

-1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

9

Pháp

1,202

1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

10

Thụy Sỹ

1,175

-1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

11

Bồ Đào Nha

1,150

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

12

Chile

1,100

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

13

Italia

1,068

1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

14

Hy Lạp

1,052

-1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

15

Costa Rica

988

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

16

Mexico

963

1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

17

Mỹ

936

1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

18

Anh

935

2

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

19

Croatia

928

-3

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

20

Algeria

926

4

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

21

Ecuador

889

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

22

Bờ Biển Ngà

879

3

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

23

Nga

875

0

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 2

24

Ukraine

855

-2

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

25

Bosnia and Herzegovina

851

-6

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

26

Romania

837

1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

27

Đan Mạch

833

-1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

28

CH Séc

812

7

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

29

Scotland

714

-1

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 5

30

Wales

714

12

BXH FIFA tháng 9: Thi đấu tốt Việt Nam vẫn tụt hạng - 4

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 23/10/2014

+- XH so với tháng 9/2014

1

Đức

1,669

0

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 2

2

Argentina

1,565

0

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 2

3

Colombia

1,420

0

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 2

4

Bỉ

1,388

1

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

5

Hà Lan

1,375

-1

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

6

Brazil

1,307

0

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 2

7

Pháp

1,191

2

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

8

Uruguay

1,184

-1

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

9

Bồ Đào Nha

1,175

2

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

10

Tây Ban Nha

1,119

-2

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

11

Italia

1,064

2

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

12

Thụy Sỹ

1,063

-2

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

13

Chile

1,060

-1

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

14

Croatia

1,002

5

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

15

Algeria

989

5

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

16

Costa Rica

974

-1

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

17

Mexico

954

-1

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

18

Hý Lạp

946

-4

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

19

Ukraine

920

5

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

20

Anh

919

-2

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

21

Romania

876

5

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

22

CH Séc

870

6

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

23

Mỹ

862

-6

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

24

Slovakia

861

16

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

25

Bờ Biển Ngà

842

-3

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

26

Bosnia and Herzegovina

837

-1

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

27

Ecuador

826

-6

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

28

Iceland

816

6

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

29

Áo

810

10

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 5

30

Nga

792

-7

BXH FIFA tháng 10: Việt Nam tăng 6 bậc xếp 20 châu Á - 6

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 17/7/2014

+- XH so với tháng 6/2014

1

Đức

1,724

1

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

2

Argentina

1,606

3

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

3

Hà Lan

1,496

12

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

4

Colombia

1,492

4

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

5

Bỉ

1,401

6

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

6

Uruguay

1,330

1

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

7

Brazil

1,241

-4

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

8

Tây Ban Nha

1,229

-7

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

9

Thụy Sỹ

1,216

-3

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

10

Pháp

1,202

7

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

11

Bồ Đào Nha

1,148

-7

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

12

Chile

1,098

2

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

13

Hy Lạp

1,091

-1

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

14

Italy

1,056

-5

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

15

Mỹ

989

-2

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

16

Costa Rica

986

12

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

17

Croatia

955

1

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

18

Mexico

930

2

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

19

Bosnia and Herzegovina

917

2

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

20

Anh

911

-10

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

21

Ecuador

901

5

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

22

Ukraine

898

-6

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

23

Nga

897

-4

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

24

Algeria

872

-2

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

25

Bờ Biển Ngà

850

-2

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

26

Đan Mạch

807

-3

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 8

27

Scotland

734

0

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 28

28

Romania

733

1

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

29

Thụy Điển

724

3

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

30

Venezuela

720

10

BXH FIFA tháng 7: ĐT Đức số 1, Việt Nam hơn Thái 28 bậc - 2

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 8/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 14/8/2014

+- XH so với tháng 7/2014

1

Đức 1,736 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

2

Argentina 1,604 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

3

Hà Lan 1,507 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

4

Colombia 1,495 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

5

Bỉ 1,407 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

6

Uruguay 1,316 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

7

Tây Ban Nha 1,241 1 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 8

8

Brazil 1,241 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

9

Thụy Sỹ 1,218 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

10

Pháp 1,212 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

11

Bồ Đào Nha 1,152 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

12

Chile 1,100 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

13

Hy Lạp 1,092 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

14

Italia 1,069 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

15

Costa Rica 1,023 1 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 8

16

Croatia 964 1 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 8

17

Mexico 942 1 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 8

18

Mỹ 937 -3 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 19

19

Bosnia and Herzegovina 925 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

20

England 915 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

21

Ecuador 910 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

22

Ukraine 901 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

23

Nga 899 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

24

Algeria 880 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

25

Bờ Biển Ngà 840 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

26

Đan Mạch 818 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

27

Romania 740 1 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 8

28

Scotland 738 -1 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 19

29

Venezuela 724 1 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 8

30

Thụy Điển 724 0 BXH FIFA tháng 8: Việt Nam tụt 10 bậc vẫn số 2 ĐNÁ - 2

 

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 5/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 8/5/2014

+- XH so với tháng 4/2014

1

Tây Ban Nha

1,460

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

2

Đức

1,340

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

3

Bồ Đào Nha

1,245

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

4

Brazil

1,210

2

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 4

5

Colombia

1,186

-1

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 5

6

Uruguay

1,181

-1

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 5

6

Argentina

1,178

-1

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 5

8

Thụy Sỹ

1,161

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

9

Italy

1,115

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

10

Hy Lạp

1,082

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

11

Anh

1,043

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

12

Bỉ

1,039

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

13

Chile

1,037

1

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 4

14

Mỹ

1,015

-1

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 5

15

Hà Lan

967

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

16

Pháp

935

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

17

Ukraine

913

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

18

Nga

903

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

19

Mexico

877

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

20

Croatia

871

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

21

Bờ Biển Nga

830

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

22

Scotland

825

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

23

Đan Mạch

819

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

24

Ai Cập

798

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

25

Bosnia and Herzegovina

795

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

25

Thụy Điển

795

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

25

Algeria

795

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

28

Ecuador

794

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

29

Slovenia

787

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

30

Serbia

759

0

BXH FIFA tháng 5: Selecao trở lại top 4 sau gần 3 năm - 1

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 5/6/2014

+- XH so với tháng 5/2014

1

Tây Ban Nha

1,485

0

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 2

2

Đức

1,300

0

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 2

3

Brazil

1,242

1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

4

Bồ Đào Nha

1,189

-1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

5

Argentina

1,175

2

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

6

Thụy Sỹ

1,149

2

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

6

Uruguay

1,147

-1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

8

Colombia

1,137

-3

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

9

Italy

1,104

0

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 2

10

Anh

1,090

1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

11

Bỉ

1,074

1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

12

Hy Lạp

1,064

-2

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

13

Mỹ

1,035

1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

14

Chile

1,026

-1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

15

Hà Lan

981

0

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 2

16

Ukraine

915

1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

17

Pháp

913

-1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

18

Croatia

903

2

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

19

Nga

893

-1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

20

Mexico

882

-1

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

21

Bosnia and Herzegovina

873

4

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

22

Algeria

858

3

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

23

Đan Mạch

809

0

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 2

24

Bờ Biển Ngà

809

-2

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

25

Slovenia

800

4

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

25

Ecuador

791

2

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

25

Scotland

786

-5

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 5

28

Costa Rica

762

6

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

29

Romania

761

3

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 4

30

Serbia

745

0

BXH FIFA tháng 6: Việt Nam tụt 7 bậc, vẫn số 1 ĐNÁ - 2

 

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 13/03/2014

+- XH so với tháng 2/2014

1

Tây Ban Nha

1,510

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

2

Đức

1,336

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

3

Argentina

1,234

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

4

Bồ Đào Nha

1,199

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

5

Colombia

1,183

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

6

Uruguay

1,126

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

7

Thụy Sỹ

1,123

-1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

8

Italy

1,112

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

9

Brazil

1,104

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

10

Bỉ

1,084

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

11

Hà Lan

1,077

-1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

12

England

1,045

3

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

13

Hy Lạp

1,038

-1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

14

Mỹ

1,017

-1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

15

Chile

998

-1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

16

Croatia

955

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

17

Pháp

929

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

18

Ukraine

911

0

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 1

19

Nga

889

3

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

20

Mexico

888

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

21

Bosnia and Herzegovina

863

-4

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

22

Đan Mạch

858

-2

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

23

Ecuador

855

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

24

Bờ Biển Ngà

839

-1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

25

Algeria

819

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

26

Ai Cập

790

12

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

27

Thụy Điển

789

-2

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 7

28

Serbia

762

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

29

Panama

755

3

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

30

CH Séc

748

1

BXH FIFA tháng 3: ĐTVN lên số 1 ĐNA - 6

 

Bảng xếp hạng FIFA tháng 4/2014

TT

Đội Tuyển

Tổng điểm tính đến 10/04/2014

+- XH so với tháng 3/2014

1

Tây Ban Nha

1,460

0

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 1

2

Đức

1,340

0

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 1

3

Bồ Đào Nha

1,245

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

4

Colombia

1,186

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

5

Uruguay

1,181

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

6

Argentina

1,174

-3

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

6

Brazil

1,174

3

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

8

Thụy Sỹ

1,161

-1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

9

Italy

1,115

-1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

10

Hy Lạp

1,082

3

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

11

Anh

1,043

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

12

Bỉ

1,039

-2

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

13

Mỹ

1,015

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

14

Chile

1,011

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

15

Hà Lan

967

-4

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

16

Pháp

935

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

17

Ukraine

913

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

18

Nga

903

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

19

Mexico

876

1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

20

Croatia

871

-4

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

21

Bờ Biển Ngà

830

3

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

22

Scotland

825

15

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

23

Đan Mạch

819

-1

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

24

Ai Cập

798

2

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

25

Bosnia and Herzegovina

795

-4

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

25

Thụy Điển

795

2

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

25

Algeria

795

0

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 1

28

Ecuador

790

-5

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6

29

Slovenia

787

2

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 3

30

Serbia

759

-2

BXH FIFA tháng 4: ĐTVN thăng hạng ''đỉnh'' nhất châu Á - 6